บริษัทโอเอ คอมเทคจำกัด ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความมุ่งมั่น เราเป็นบริษัทที่รวบรวมและค้นหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ดูรายละเอียด สินค้า และ บริการ ของบริษัท 

ส่วน Hardware

         1. Server : IBM , HP , Dell , ... etc.

         2. Storage:  NAS , SAN

         2. PC: HP , Lenovo , Dell , Local Bradn ... etc.

         3. Notebook : Lenovo , HP , Dell , Toshiba , Samsung , ....etc.

         4. Printer ต่างๆ เช่น Laser Printer, Ink Jet Printer , Network Printer , ...etc.

         5. อุปกรณ์ Network ต่างๆ ทั้ง Router , Access Point , Switch , .... etc.

         6. อุปกรณ์ ด้านการติดตั้งระบบ เช่น ตู้ Rack , UPS , สาย LAN จาก AMP, Link

 

 

Microsoft Server Group

          MS Windows Server

          MS Exchange Server

          MS SQL Server

          MS SharePoint Portal Server

 

Security

          Astaro

          Symantec

 

 

Virtual Machine

          VMWare

 

 

AntiVirus

          Trend Micro

           Symantec

 

 

Backup

           Symantec Backup Exec

           ArcServ Office

 

 

Microsoft Office Product

          MS Windows 7, 8

          MS Office

 

Utility Able2Extract, WinRaR, ..... etc.  

 

Scroll to top