ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2560

     

 

 

ReadMore

บริษัทโอเอ คอมเทคจำกัด ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความมุ่งมั่น เราเป็นบริษัทที่รวบรวมและค้นหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ดูรายละเอียด สินค้า และ บริการ ของบริษัท 

Read more...
บริษัท ให้บริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ลูกค้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง   และการปรับแต่งให้เหมาะสมต่อสภาวะการใช้งาน โดยทางบริษัทจะจัดส่งพนักงานเข้าไปบริการที่บริษัทลูกค้า เพื่อดำเนินงานตามขั้นตอนและข้อกำหนดที่ได้ตกลงระหว่างลูกค้ากับทางบริษัท ที่จะทำให้ลูกค้าวางใจได้ว่า อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด ที่ท่านใช้งานอยู่หากได้รับการดูแลจากเรา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษา ไม่ว่าในการคาดการณ์วิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมถึงวิธีการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น   

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more...

ซอฟต์แวร์ AutoCAD® Design Suite Standard 2013 ให้คุณทำงานออกแบบได้ง่ายๆเหมือนกับการใช้ AutoCAD® ชุดผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้นักออกแบบสามารถสร้างสรรค์งานออกแบบได้มากขึ้น ประเมินผลงานได้รวดเร็ว และสื่อสาร นำเสนอผลงานออกแบบให้กับลูกค้าหรือผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more...

#Symantec Endpoint Protection#

It's time to move beyond antivirus with layered protection at the endpoint. Symantec Endpoint Protection 12.1.4 brings unrivaled security and blazing performance across physical and virtual systems and is equipped to protect the latest operating systems achieving maximum performance and advanced protection.

Symantec Insight technology reduces antivirus scans while SONAR stops cyber-criminals and zero-day attacks. Only Symantec Endpoint Protection 12.1.4 provides the security you need through a single, high-powered agent, for the fastest, most-effective protection available.
Read more...
Scroll to top