บริษัทโอเอ คอมเทคจำกัด ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความมุ่งมั่น เราเป็นบริษัทที่รวบรวมและค้นหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สินค้า และ บริการ ของบริษัท

ส่วน Hardware

         1. Server : IBM , HP , Dell , ... etc.

         2. PC: HP , Lenovo , Dell , Local Bradn ... etc.

         3. Notebook : Lenovo , HP , Dell , Toshiba , Samsung , ....etc.

         4. Printer ต่างๆ เช่น Laser Printer, Ink Jet Printer , Network Printer , ...etc.

         5. อุปกรณ์ Network ต่างๆ ทั้ง Router , Access Point , Switch , .... etc.

         6. อุปกรณ์ ด้านการติดตั้งระบบ เช่น ตู้ Rack , UPS , สาย LAN จาก AMP, Link

      Supply

         1. Toner แท้จาก HP, Canon, Epson, Samsung, Lexmark, Brother ...etc.

         2. Ink แท้จาก HP, Samsung, Canon, Lexmark, Broterh, Epson...etc.

         3. หมึก Ribbon สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix

         

ส่วน Services

         1. วางระบบและติดตั้ง Server และ Network ทั้งระบบ WIndows OS และ Linux Os

                 - ติดตั้ง Mail Server

                 - ติดตั้ง Web Server

                 - ระบบรักษาความปลอดภัย ทั้ง Firewall และ Antivirus, Anti spam

         2. Outsourcing บุคลากรเพื่อเข้าไปลูกค้าในงานต่างๆ เช่น

                 - Roll Out Outsourcing เป็นทีมงานที่ช่วยวางแผน เปลี่ยนถ่ายระบบให้ลูกค้า เช่น Roll out เป็น Windows 6, ใช้ email Outlook เป็นต้น